NOVINKY V ROCE 2016

Mr.Amazing Moravia Lord - Junior handling Nitra 12/2016
Mr.Amazing Moravia Lord - Junior handling Nitra 12/2016

14.11.2016 CACIB Vrtojba (SI) 13.11.2016 - judge mr. Ferdinando


Asnaghi (IT) - Ch. Indian Scout Moravia Lord - champion class - excellent 1, CAC, CACIB, BOB
C.I.B Cheerful Kerry Moravia Lord - open - exc. 2, r.CAC
Jch. Nordic Princess Moravia Lord - intermedia - exc.1, CAC
Ch. Mystery Margott Moravia Lord - open - exc.1, CAC
Ch. Irresistible Tyra Moravia Lord - champion - exc.2, r.CAC, r.CACIB

4.11.2016 - Club Show terrier - Bratislava (SK) - judge: Audrey Hubery 

Ch. Mr.Amazing Moravia Lord - champion class male - excellent
Rossette of Moravia Lord - baby class female - very promising 3
Jch. Nordic Princess Moravia Lord - intermedia female - good
Gr.Ch. Incroyable Jolie Moravia Lord - honour class female - excellent 1
MultiCh. Wolf Lady Fransimo Bohemia - veteran class female - excellent 1, Best veteran


16.10.2016 - Barvařské zkoušky

Mr.Amazing Moravia Lord je nyní lovecky upotřebitelným psem! Krásný a pracovitý, skvělá kombinace!


8.10.2016 International Stafford Match Holandsko - Czech team 2th place! 


Dva odchovánci z Moravia Lord kennel byli v základním týmu české republiky. Celkem za každý stát bojuje 8 zvířat. 

z naší chovatelské stanice se zúčastnili:

Olive for Jetta Moravia Lord 
Mr.Amazing Moravia Lord


CAC Show Brno 24.9.2016 - judge Mr. Kubeš (CZ)

Ch. Noble Dragon ML - intermedia - excellent
Ch. Mr.Amazing ML - champion - excellent
Luma´el Dream ML - open - excellent 2, r.CAC
Ch. Irresistyble Tyra ML - champion - excellent 1, CAC


20.9.2019 Staffbull speciál


19.9.2016 Special Show SBTC CZ - judge Mr.Brett Lay UK, Mrs. Debbie Saunt UK, Ortlieb Lothary DE 

Olive for Jetta Moravia Lord - junior class female - excellent 1, CAJC / 46
Jch.Mystery Margott Moravia Lord - working class female - excellent / 7
Ch. Justyna my Love Moravia Lord - winner class female - excellent 1, CAC / 8
C.I.B Bully for you Top Banana - honour class female - excellent 2 / 6
Ch. Wolf Lady Fransimo Bohemia - veteran female - excellent 1, BOV / 6
Junior Paul Moravia Lord - open male - very good / 32
Ch. Mr.Amazing Moravia Lord - winner class male - excellent 4/ 8
Ch. Noble Dragon Moravia Lord - honour class male - excellent 2 / 6
BEST BRACE - 3th place / 5


25.6.2016 Klubová výstava Náměšť na Hané

Ch. Mr.Amazing Moravia Lord - excellent 2 r.CAC - open class (second place after winner Show Earl Boogie of Spirit-Staff´s ) / 27 in class
Luma´el Dream Moravia Lord - excellent - open class
Ch. Easy Rider Moravia Lord - champion class - excellent 4
Ch. Jackpot Rocky Moravia Lord - champion class - excellent
Ch. Cheerful Kerry Moravia Lord - working class - very good
Ch. Midnight Rubicon Moravia Lord - open class - excellent
Jch. Mystery Margott Moravia Lord - working class - excellent 4
Ch. Wolf Lady Fransimo Bohemia - veteran class - excellent 4


20.+21.6.2016 Lesní a barvářské Zkoušky

Jch. Ch. Midnight Rubicon Moravia Lord (rodiče C.I.B Bully for you Top Banana - BZ, LZ, ZV, ZOP, ZZO + Ch. Dasher Domidar z Hambalek Bušín) - složila 20+21.8.2016 Lesní zkoušky a Barvářské zkoušky! Gratulujeme majiteli a vůdci Martin Petr.


IHA Klagenfurt (AT)- judge Sissi Dollmann (AT)


Ch. Midnight Rubicon Moravia Lord - open class, excellent 1, CACA, CACIB, BOB, BIG 5. (Mr.Pollinger)


14.+15.+16.5.2016 3x CACIB Szilvásvarád

Mr.Amazing Moravia Lord - intermedia - 3x excellent 1, CAC 

Midnight Rubicon Moravia Lord - intermedia - 3x excellent 1, CAC, CACIB, BOB

Noble Dragon Moravia Lord - 3x excellent 2
Mystery Margott Moravia Lord - 3x excellent 2, res. CAC


7.5.2016 CAC Show Lučenec (SK) - judge Mr. Kubala (SK) / 8.5.2016 CACIB Show Lučenec (SK) - judge Mr. Piskay (SK)


Noble Dragon Moravia Lord - junior - 2x excellent 2
Jch. Mr.Amazing Moravia Lord - open - 2x excellent 1, CAC
Ch. Indian Scout Moravia Lord - champion - 1xexcellent 1, CAC+ 1xr.CAC
Jch. Mystery Margott Moravia Lord - intermedia - 2x excellent 1, CAC
Midnight Rubicon Moravia Lord - open - 2x excellent 1, CAC + 1xr.CACIB
GrCh. Incroyable Jolie Moravia Lord - champion - excellent 2, r.CAC (only 7.5)
Ch. Justyna my Love Moravia Lord - champion - excellent 1, CAC, CACIB, BOS (only 8.5.)


23.4.2016 Centrum pro výcvik psů Alfa

S našimi fenkami C.I.B. Bully for you Top Banana a CH. Justyna my Love Moravia Lord jsme dnes složili CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY. 


Odkaz na Centrum Alfa, kde jsme zkoušky skládali
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty
(1) Přivolání psa
Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda zanechal dosavadní činnosti a okamžitě přiběhl na zavolání. Na pokyn rozhodčího odepne psovod psa z vodítka a dá mu povel"volno". Pes by se měl od psovoda vzdálit alespoň na patnáct metrů (psa může odlákat pomocník). Na další pokyn rozhodčího psovod psa přivolá.
(2) Přivolání psa ze ztížených podmínek
Cílem cviku je prověřit přivolání psa za ztížených podmínek. Psovod odepne psa z vodítka a dá mu povel "volno". Pes by se měl vzdálit od psovoda alespoň na patnáct metrů (psa může odlákat pomocník). Poté mu pomocník nabídne pamlsek, či hračku. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá.
(3) Ovladatelnost na vodítku za pohybu
Cílem cviku je, aby pes následoval psovoda při chůzi či jízdě na invalidním vozíku. Pes nemusí jít striktně u nohy psovoda, nesmí mu však žádným způsobem překážet. Musí jít v klidu na prověšeném vodítku a ihned bezproblémově reagovat na obraty psovoda. Během cviku psovod nejméně jednou projde se psem dveřmi do jiné místnosti, či do budovy. Pes se u dveří musí zastavit, nechat psovoda bez problémů projít a opět zavřít dveře. Pes musí nastoupit a vystoupit z auta. Pomocník na stůl položí jídlo, psovod se psem zastaví na dosah stolu a dá se do řeči s pomocníkem, či s rozhodčím. Pes se nesmí pokusit jídlo ukrást. Je povoleno upozornění psa ( "fuj, nesmíš apod.). Psům malým plemen pomocník jídlo umístí na nízkou stoličku, či židli. Pes musí s psovodem projít přes několik různých povrchů (koberec, písek, linoleum, igelit, skleněná plocha apod.)
(4) Průchod skupinou osob
Cílem cviku je prověřit, že se pes nebude chovat ke skupině osob bázlivě či agresivně, nebude skupinu obtěžovat a bude ochotně následovat psovoda v chůzi. Skupinou prochází psovod se psem v těsném kontaktu, se zastavením, podáním si ruky, pohlazením psa.
(5) Klid psa při nárazových zvucích a rušivých vlivech
Klid psa vůči nárazovým zvukům se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. Pes má být klidný a nesmí se dát rušit v požadované činnosti, měl by se chovat adekvátně k síle každého rušivého vlivu či nečekaného podnětu, tzn., že mírné uleknutí a následné uklidnění se nehodnotí jako chyba.Pokud pes projeví výraznou bázlivost nebo agresivitu, je nutno jej ze zkoušky odvolat. Rušivými vlivy a nečekanými podněty se rozumí padající předměty (klíče, plechovka, berle, hůl, kniha), gestikulující lidé, křičící děti, dětské hračky, troubící automobil,hlasitě hrající hudba. Pro splnění cviku je rozhodující jeho reakce na podnět. Nesplnění cviku je neadekvátní a nezvladatelná reakce psa.
(6) Prohlídka psa - cílem cviku je prověřit, že se psem může manipulovat i cizí osoba. Pomocník osloví majitele i psa, převezme vodítko, vezme psa do náruče, postaví ho na stolek s neklouzavým povrchem, další pomocník/ci provádějí prohlídku zubů, uší, ohonu, otření tlapek. U velkého psa se provede prohlídka na zemi. Při prohlídce pomocníci na psa klidně promlouvají, hladí ho a mohou mu podat i pamlsek. Poté psa sundají ze stolu a předají zpět majiteli. Celý tento cvik probíhá za přítomnosti psovoda, který je od psa cca 2 - 3 metry. Psovod smí psa povzbudit pouze hlasem. Nesplnění cviku je, pakliže pes projeví silnou bázlivost, nenechá se prohlédnout, projeví náznak agresivity.
(7) Ponechání psa s cizími osobami - cílem cviku je prověřit, zda pes je schopen samostatné komunikace a spolupráce s dalšími lidmi. Psovod přivede psa k sedícímu, či ležícímu pomocníkovi. Pomocník naváže se psem kontakt, hladí ho, popř. vezme do náruče. Poté psovod vydá psovi pokyn a vzdálí se. Minimální vzdálenost je pět metrů. Přitom se baví s jinou osobou a psa si nevšímá. Pomocník psa obejme, tiskne ho k sobě, může mu nadzvednout nohy, sahat na obličejovou část, nadzvedávat pysky, uši, jemně ho zatahá za ocas. Manipulace musí být k psovi šetrná a nesmí být nijak bolestivá.
(8) Podávání pamlsku a potravy psovi - Pomocník podá psovi pamlsek. Psovod může být přítomen, může psa hlasem ovlivňovat, ale nesmí ho držet za obojek, či postroj. Pes si vezme od pomocníka nabízený pamlsek. Cílem cviku je prověřit, zda je pes schopen převzít pamlsek opatrně a neporanit přitom pomocníka.
(9) Hlazení psa více lidmi najednou - smyslem cviku je prověřit psychickou odolnost psa. Psovod se psem na vodítku přichází ke skupince dvou až šesti dětí a min. jedné dospělé osoby a seznámí skupinku se svým psem . Děti se chovají přirozeně, hlasitě se smějí a povídají si, seskupí se kolem psa a všechny naráz ho začnou hladit. Přitom kolem psa vytvoří pevnou bariéru.
(10) Chování psa vůči ležící osobě - smyslem cviku je navázání kontaktu s nemohoucí - ležící osobou - na lůžku, na zemi. Psovod se psem přichází k ležící osobě. Ležící pomocník může psa hladit, odměňovat pamlskem, zatahat za chlupy, poplácat, položit mu ruku na oči, uši, nos, sahat mu na nohy a do tlamy. Jakoukoliv manipulaci musí pomocník provádět tak, aby pro psa byla nebolestivá a nestresující.
(11) Kontakt psa s tělesně či mentálně postiženou osobou - vozíčkáři, osoba s berlemi, nevidomý se slepeckou holí, osoba s chodítkem, apod. - smyslem cviku je prověřit schopnost psa komunikovat s osobami, odkázanými na pomůcky, které jsou pro psa neobvyklé. Do místnosti, ve které je psovod se psem vjede osoba na inv.vozíku, s berlemi , se slepeckou holí a podobně. Tito pomocníci (může mezi nimi být i rozhodčí) se volně pohybují. Psovod přivede psa k pomocníkovi, seznámí ho s ním, pomocník psa začne hladit, popř. si ho vezme na klín.18.4.2016 Noví mezinárodní šampioni krásy

Dnes dorazily diplomy naší Bully for you Top Banana a Easy Rider Mravia Lord. Oba jsou nově Interšampioni - zkratka C.I.B. 


15.4.2016 Lady slaví narozeniny!

Naše MultiCh. Wolf Lady Fransimo Bohemia slaví narozeniny. 27.6.2016 Krajská výstava psů Vyškov - rozhodčí: Tibor Havelka (SK)


Noble Dragon - třída mladých - velmi dobrý 3
Mr. Amazing Moravia Lord - mezitřída - výborný 1, vítěz třídy
Lumael Dream Moravia Lord - tř. otevřená - velmi dobrý 2
Junior Paul Moravia Lord - tř. otevřená - velmi dobrý 3
Cheerful Kerry Moravia Lord - tř. pracovní - výborný 1, vítěz třídy
Indian Scout Moravia Lord - tř. vítězů - výborný 1, vítěz třídy, Krajský vítěz + III. skupina - 2.místo
Nordic Princess MOravia Lord - tř. mladých - velmi dobrá 2
Mystery Margott Moravia Lord - tř. pracovní - výborná 1
Justyna my Love Moravia Lord - tř. vítězů - výborná 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz
Bully for you Top Banana - tř. čestná - výborná 1 + III. nejlepší jedinec výstavy třídy čestné
Wolf Lady Fransimo Bohemia - tř. veteránů - výborná 1

Krásný téměř jarní den na Krajské výstavě ve Vyškově jsme využili jako setkání Moravských Lordů, trénink páníčků v kruhu před novou výstavní sezonou a jako pokus o prezentaci stafíků.

Madlenka se zúčastnila soutěže Baby Handling, kde se umístila na III. místě

Chovatelská stanice Moravia Lord se v závěrečné soutěži umístila na III. místě

Nastoupili jsme i v soutěži párů (Mr. Amazing a Mystery Margott), kde jsme se neumístili.

Děkuji všem báječným lidem, páníčkům kde žijí mí Lordi, byl to krásný den - díky vám všem!


13.3.2016 - Cruft 2016 judge Mrs. Richardson 

Mr.Amazing Moravia Lord - very highly commended (tj. 5 místo!)


20.2.2019 CLUB SHOW SBTC CZ, Podebrady (CZ) 
JUDGES: Mr. Alan Hedges (kennel Ramblix UK) + Mrs. Laureen M Williams (kennel Jodel's IRL) + Mrs. Melanie Corcoran ( kennel Molru IRL)


BEST KENNEL - MORAVIA LORD 1th place
BEST BROOD FEMALE ( Bloody Mary Moravia Lord) 2th place
Jch. Mr.Amazing Moravia Lord - intermedia - excellent 1, CAC, BEST OF BREED ( 309 entered dogs)
Jch.Mystery Margott Moravia Lord - working - excellent
Midnight Rubicon Moravia Lord intermedia excellent
Lumael Dream Moravia Lord open excellent
King Akim Moravia Lord intermedia excellent
Ch. Justyna my love Moravia Lord champion excellent
Ch. Jackpot Rocku Moravia Lord champion excellent
Junior Paul Moravia Lord open very good
Juliet Sweet Moravia Lord open very good
Ch.Indian Scout Moravia Lord honour excellent
Grand.Ch.Incroyable Jolie Moravia Lord honour excellent
Ch. Glamorous Vixen Moravia Lord champion excellent
C.I.B. Bully for you TB - honour excellent1
MultiCh. Wolf Lady FB - veterán excellent3


10. 1. 2016 - "President's Cup" CACIB Show Buapest (HU) judge Mr. Serghei Volinets (MD) 

 GrandCh. Incroyable Jolie Moravia Lord - excellent 1, CAC, CACIB, BOS


16. 1. 2016 - CACIB NITRA judge MVDr. Bucko (SK)


Ch. Glamorous Vixen Moravia Lord - excellent 1, CAC, CACIB, BOS


17. 1. 2016 - CACIB SHOW Ljubljana (SLO) judge Ekaterina Senashenko (RUS) 

Ch. Cheerful Kerry Moravia Lord - excellent 1, CAC, CACIB, BOB


9.1.2016 - CAC Show Brno - judge Mr. Řehánek


Bully for you - excellent 1, CAC and NEW CHAMPION OF CZECH REPUBLIC 


Wolf Lady Fransimo Bohemia

zakladatelka chovu v naší chs. Vývoj od 5ti týdnů do 8 let. Aktuálně má za dva měsíce již 10 let a je stále ve špičkové kondici. Je to náš poklad! 


Moravia Lord for The Stafford Book